ขอเชิญท่านเข้าร่วมสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย หลากหลายสตรีทุกอาชีพที่เข้ามาร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม โดย ดร.เพ็ญ-ชณิชา ล้อสีทอง สตรีงามน้ำใจเล็งเห็นความสำคัญ ลูกหนี้ ที่ประสบปัญหาโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือ ถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลอด เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ผลกระทบจากธรรมชาติ เป็นหนี้อีรุงตุงนัง เรามาร่วมกันจับงานใหญ่ระดับประเทศ โดยเชิญชวน สตรีทุกอาชีพทุกสา ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคองค์กรเอกชน ภาคองค์กรกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร และทุกองค์กรในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ จัดตั้งองค์กร สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ครอบคลุมรากไทย ตำบล อำเภอ จังหวัด ในประเทศไทย