ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือนางกาญจนา อสส.ศูนย์ ๖๖
ซึ่งเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านยังสร้างไม่แล้วเสร็จเป็นจำนวนหนึ่งและจะนำผู้ใจบุญมาร่วมบริจาคในโอกาสต่อไป
ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงาน มท.๒ เป็นผู้ประสานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยมาช่วยเหลือ
และจะประชาสัมพันธ์ให้องค์กรต่างๆมาช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง
งานนี้ นายปรีดี นักงาน ประธานเครือข่าย ทสม.กทม.และประธานชมรม อสส.ศูนย์ ๖๖
มาร่วมงานอีกด้วย ๒๓ เม.ย.๖๔ ณ ชุมชนสุขทรัพย์ เขตลาดพร้าว กทม.
#ฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน